Historia środowiska

Drukuj

W historii Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie można wyodrębnić dwa zasadnicze okresy. Początkowy okres działalności związany jest z powstaniem pierwszej w historii miasta i województwa uczelni - Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Jednakże organizacyjne podstawy akademickiego życia sportowego budowała mgr Stanisława Kot już dwa lata wcześniej w ówczesnym Studium Nauczycielskim. Zatem za początek działalności AZS w Rzeszowie uznać należy dzień 14 maja 1963 roku, kiedy to na I-szym Walnym Zebraniu powołano do życia Klub, którego pierwszym prezesem został Kazimierz Oczoś, wieloletni Rektor a obecny profesor późniejszej Politechniki Rzeszowskiej...

 

 

Wkrótce więcej informacji...